Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới
Nhân năm Ất mùi, Kính chúc mọi người đủ đúng thập mùi, tiền vào như nước, tiền ra từ từ, tiền đi trước là tiền khôn - tiền đến sau là tiền tốt.
1. Mùi sức khỏe quyện, đuổi mãi không đi
2. Mùi cười hì hì, quanh năm hạnh phúc,
3. Mùi lộc thơm nức, đến nhức cả đầu,
4. Mùi tài đi đâu, khách cũng chào đón,
5. Mùi tình hơi gắt, ấm khắp cả nhà
6. Mùi bình an bám, đã ký bán thành,
7. Phía trước đường sang, toàn hợp đồng tốt,
8. Quanh nhiều đối tác, toàn mùi may mắn,
9. Mơ ước chắc chắn là mùi đạt ngay
10. Đêm cũng như ngày bán thành là sướng,

Tác giả bài viết: S.T