DỊCH VỤ HOÀN THIỆN HỒ SƠ, THỦ TỤC SAU ĐẤU GIÁ

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN HỒ SƠ, THỦ TỤC để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Áp dụng đối với các khách hàng trúng đấu giá đất trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh, có nhu cầu sử dụng dịch vụ)
 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng sau khi trúng đấu giá để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh sử dụng gói dịch vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho khách hàng có nhu cầu như sau:
(Tải tài liệu tại đây)
(Phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ)

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản