THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 5)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu Quy hoạch dân cư thôn Thắng Hòa và thôn Tân tiến, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà. Tổng số có 20 lô, cụ thể như sau:
TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Bước giá
(đồng)
Khu vực thôn Tân Tiến    
DC 01      
1 6 249,6 499.200.000 60.000.000 25.000.000
2 7 252,1 504.200.000 60.000.000 25.000.000
3 9 252,1 453.780.000 50.000.000 20.000.000
4 10 249,6 449.280.000 50.000.000 20.000.000
5 11 243,4 438.120.000 50.000.000 20.000.000
DC 02      
6 4 252,5 505.000.000 60.000.000 25.000.000
7 5 250 450.000.000 50.000.000 20.000.000
8 6 252,5 454.500.000 50.000.000 20.000.000
9 7 250 450.000.000 50.000.000 20.000.000
Khu vực xứ đồng A1, thôn Thắng Hòa    
DC 02      
10 3,4,5 200 700.000.000 80.000.000 35.000.000
11 6,7,8 200 660.000.000 75.000.000 30.000.000
12 9 266,9 854.080.000 100.000.000 40.000.000
DC 04        
13 1 287,9 1.209.180.000 145.000.000 60.000.000
14 3 200 600.000.000 70.000.000 30.000.000
15 7,8 200 500.000.000 60.000.000 25.000.000
          - Chi phí mua hồ sơ:
           + Đối với những lô có GKĐ từ 500.000.000 đồng trở xuống: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia;
           + Đối với những lô có GKĐ trên 500.000.000 đồng: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
              (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí và lệ phí khác)
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước của khách hàng tham gia đến 16 giờ, ngày 15/11/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào hồi 08 giờ, ngày 17/11/2017, tại Hội trường UBND xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999; hoặc số: 0986.004075 (đ/c: Kỳ).
 Website: http:daugia.hatinh. gov.vn   

Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh