THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các vùng quy hoạch dân cư thuộc thành phố Hà Tĩnh. Tổng số có: 55 lô đất, cụ thể như sau:
TT Lô đất Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Bước giá
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Ghi chú
I. Khu dân cư Đội Thao, Vườn Cộ - xã Thạch Trung
1          LK-68 139,50  904.000.000  28.000.000  135.000.000 Đường 18m
2          LK-69 144,00  778.000.000  24.000.000  116.000.000 Đường 18m
3          LK-70 144,00  778.000.000  24.000.000  116.000.000 Đường 18m
4          LK-128 141,00  677.000.000  21.000.000  101.000.000 Đường 15m
5          LK-129 141,00  677.000.000  21.000.000  101.000.000 Đường 15m
6          LK-130 141,00  677.000.000  21.000.000  101.000.000 Đường 15m
7          LK-132 141,00  677.000.000  21.000.000  101.000.000 Đường 15m
8          LK-137 208,43  1.201.000.000  37.000.000  120.000.000 Đường 15m
9          LK-161 144,00 576.000.000 18.000.000 86.000.000 Đường 15m
10      NV-11 319,50 1.534.000.000 47.000.000 154.000.000 Đường 15m
11      NV-12 324,00 1.296.000.000 39.000.000 130.000.000 Đường 15m
II. Khu dân cư Đồng Trọt - phường Thạch Quý
1          100 185,00  777.000.000  24.000.000  116.000.000 Đường 12m
2          87 210,00 882.000.000 27.000.000 132.000.000 Đường 12m
III. Khu dân cư Đông Nguyễn Huy Tự - phường Nguyễn Du
1          34 135,00 743.000.000 23.000.000 111.000.000 Đường 12m
2          38 135,00 743.000.000 23.000.000 111.000.000 Đường 12m
3          47 135,00 743.000.000 23.000.000 111.000.000 Đường 12m
4          48 135,00 743.000.000 23.000.000 111.000.000 Đường 12m
5          239 200,00  1.100.000.000  33.000.000  110.000.000 Đường 12m
6          244 200,00  1.100.000.000  33.000.000  110.000.000 Đường 12m
IV. Khu đô thị đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài  
1          205 196,00 1.764.000.000 53.000.000 177.000.000 Đường HTLO  
V. Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du - xã Thạch Hưng  
1          18 150,00 900.000.000 27.000.000 135.000.000 Đường ND  
2          99 150,00 480.000.000 15.000.000 72.000.000 Đường 13,5m  
3          127 150,00 480.000.000 15.000.000 72.000.000 Đường 13,5m  
4          128 150,00 480.000.000 15.000.000 72.000.000 Đường 13,5m  
5          129 150,00 480.000.000 15.000.000 72.000.000 Đường 13,5m  
6          130 150,00 480.000.000 15.000.000 72.000.000 Đường 13,5m  
7          131 150,00 480.000.000 15.000.000 72.000.000 Đường 13,5m  
8          137 150,00 480.000.000 15.000.000 72.000.000 Đường 13,5m  
9          138 175,50 842.000.000 26.000.000 126.000.000 Đường 18m  
10      207 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
11      208 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
12      209 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
13      210 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
14      211 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
15      212 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
16      213 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
17      214 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
18      215 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
19      216 150,00 600.000.000 18.000.000 90.000.000 Đường 18m  
20      237 362,70 1.741.000.000 53.000.000 175.000.000 Đường 18m  
21      238 300,00 1.200.000.000 36.000.000 120.000.000 Đường 18m  
22      239 300,00 1.200.000.000 36.000.000 120.000.000 Đường 18m  
23      240 300,00 1.200.000.000 36.000.000 120.000.000 Đường 18m  
24      241 300,00 1.200.000.000 36.000.000 120.000.000 Đường 18m  
25      242 300,00 1.200.000.000 36.000.000 120.000.000 Đường 18m  
26      243 300,00 1.200.000.000 36.000.000 120.000.000 Đường 18m  
27      244 362,70 1.741.000.000 53.000.000 175.000.000 Đường 18m  
28      267 362,70 1.741.000.000 53.000.000 175.000.000 Đường 18m  
29      268 300,00 960.000.000 29.000.000 144.000.000 Đường 13,5m  
30      269 300,00 960.000.000 29.000.000 144.000.000 Đường 13,5m  
31      270 300,00 960.000.000 29.000.000 144.000.000 Đường 13,5m  
32      271 300,00 960.000.000 29.000.000 144.000.000 Đường 13,5m  
33      272 300,00 960.000.000 29.000.000 144.000.000 Đường 13,5m  
34      273 300,00 960.000.000 29.000.000 144.000.000 Đường 13,5m  
35      274 362,70 1.393.000.000 42.000.000 140.000.000 Đường 13,5m  

* Phí tham gia đấu giá:
+ 200.000 đồng/ đơn tham gia đối với các lô đất có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng
+ 500.000 đồng/ đơn tham gia đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng
* Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đến 16 giờ ngày 07/4/2016 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Tổ chức bán đấu giá vào hồi 08 giờ, ngày 08/4/2016 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
      Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999; hoặc số: 0913.846585./.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS