THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT KHU VỰC CỐNG NAM, XÓM HÒA BÌNH, XÃ THẠCH ĐỒNG

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khu quy hoạch xen dắm dân cư vùng Cống Nam, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng thuộc thành phố Hà Tĩnh. Tổng số có: 07 lô đất, cụ thể như sau:
TT Lô đất Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Bước giá
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Ghi chú
 Khu quy hoạch xen dắm dân cư vùng Cống Nam, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng
1          5 120,5 410.000.000 13.000.000 61.000.000 Đường MTL
2          8 120,5 410.000.000 13.000.000 61.000.000 Đường MTL
3          9 120,5 410.000.000 13.000.000 61.000.000 Đường MTL
4          10 120,5 410.000.000 13.000.000 61.000.000 Đường MTL
5          11 120,5 410.000.000 13.000.000 61.000.000 Đường MTL
6          12 120,5 410.000.000 13.000.000 61.000.000 Đường MTL
7          13 122,1 415.000.000 13.000.000 61.000.000 Đường MTL
                       
 
* Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ đơn tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 13/7/2015 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Tổ chức bán đấu giá vào hồi 08 giờ, ngày 14/7/2015 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
      Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999; hoặc số: 0913.846585./.
Website: http:// daugia.hatinh.gov.vn