THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐẤU GIÁ 06 LÔ ĐẤT VÙNG VĂN THỊNH, XÃ XUÂN LỘC

THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐẤU GIÁ 06 LÔ ĐẤT VÙNG VĂN THỊNH, XÃ XUÂN LỘC
Thực hiện văn bản số 28/UBND-ĐCXD ngày 28/8/2019 của UBND xã Xuân Lộc về việc xin thay đổi kê hoạch bán đấu giá QSD đất tại thôn Văn Thịnh, xã Xuân Lộc. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thông báo chưa tổ chức đấu giá 06 lô đất vùng quy hoạch thôn Văn Thịnh, xã Xuân Lộc vào ngày 16/9/2019 do có sự thay đổi về quy hoạch cần xem xét lại. Các lô cụ thể như sau:
TT Lô số Diện       tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Ghi chú
 
  1. Vùng Văn Thịnh
1 1 160 551.680.000  
2 2 160 481.440.000  
3 3 160 481.440.000  
4 4 160 481.440.000  
5 5 160 481.440.000  
6 6 161,8 486.856.200  
 
Vậy, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh xin thông báo dừng đấu giá các lô đất nói trên, đến khi giải quyết xong sẽ tiếp tục thông báo đấu giá./.

Tác giả bài viết: TT DV đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh