Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Cẩm Xuyên

Đấu giá viên đang giải thích quy chế

Đấu giá viên đang giải thích quy chế

Trong hai ngày 19, 20 tháng 8 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã tổ chức thành công 4 phiên bán đấu giá tại các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Bình; thj trấn Cẩm Xuyên, Thiên Cầm. Bán được 13 lô đất, tổng số tiền thu được là hơn 7 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 300 triệu.

                                         Bên trong hội trường thị trấn Cẩm Xuyên

Tác giả bài viết: T.K