Bán đấu giá quyền sử dụng đất - Thành phố Hà Tĩnh

Đấu giá viên đang giới thiệu quy chế

Đấu giá viên đang giới thiệu quy chế

 Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức thành công phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các vùng quy hoạch thuộc thành phố Hà Tĩnh. Tổng số lô đấu giá thành là 16 với số tiền thu được hơn 13 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng.


Tác giả bài viết: T.K