Bán đấu giá QSD đất tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức thành công phiên bán đấu giá tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.
 Phiên bán đấu giá kết thúc với tổng số lô bán được 15/44 lô, số tiền thu được gần 4 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 200 triệu đồng

Tác giả bài viết: T.K