BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ HƯƠNG XUÂN - HƯƠNG KHÊ

BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ HƯƠNG XUÂN - HƯƠNG KHÊ
Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức thành công phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xẫ Hương Xuân, huyện Hương Khê. Tổng số lô bán được là 27/42 lô đất, với số tiền thu được là 5.387.379.000 đồng, vượt giá khởi điểm 1.306.466.000 đồng.
Đây là những lô đất thuộc trung tâm xã, quy hoạch đẹp mà giá cả phải chăng nên khách hàng có nhu cầu tham gia rất đông. Đặc biệt, có một số lô ở vị trí đặc địa lợi thế về thương mại nên nhiều người có nhu cầu đăng ký tham gia. vượt giá khởi điếm gấp gần 3 lần sơ với giá khởi điểm.

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS