THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG ĐẬU LIÊU (THÁNG 7/2015)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở vùng quy hoạch khu dân cư tổ dân phố số 3 và tổ dân phố số 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng số có 30 lô, cụ thể như sau:
Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I. Khu dân cư Tổ dân phố số 7 (khu dân cư Cơn Bứa (đường bê tông rộng 8m)  (có 08 lô)
Lô số 01 274 427.440.000 50.000.000
Lô số 02 248 322.400.000 45.000.000
Lô số 03 275 429.000.000 50.000.000
Lô số 04, 05 246 383.760.000 50.000.000
Lô số 06 359 560.040.000 70.000.000
Lô số 07, 08 220,4 286.520.000 40.000.000
II. Khu dân cư Tổ dân phố số 3
1. Hướng Nam – bám đường Tổ dân phố số 2 (Có 01 lô)
Lô số  26 189 321.300.000 45.000.000
2. Hướng Bắc (Có 12 lô)  
Lô số 13 183,8 312.460.000 45.000.000
Lô số 14, 15 168 285.600.000 40.000.000
Lô số 16 205,1 418.404.000 50.000.000
Lô số 28 201,4 410.898.840 50.000.000
Lô số 29, 30 210 357.000.000 50.000.000
Lô số 31, 32, 33, 34 189 321.300.000 45.000.000
Lô số 35 209 426.360.000 50.000.000
3. Hướng Đông Bắc (Có 05 lô)  
Lô số 17 182,1 327.780.000 45.000.000
Lô số 18 197,8 296.700.000 40.000.000
Lô số 19 214,9 322.350.000 45.000.000
Lô số 40 195,6 352.080.000 50.000.000
Lô số 41 216,8 325.200.000 45.000.000
4. Hướng Tây Nam (Có 04 lô)  
Lô số 36 293 527.400.000 70.000.000
Lô số 37 310 465.000.000 60.000.000
Lô số 38 193,8 348.840.000 50.000.000
Lô số 39 215,7 323.550.000 45.000.000
 
* Phí tham gia đấu giá :
- Đối với lô đất có giá khởi điểm từ 500.000.000 đồng trở xuống: phí tham gia là 200.000 đ/ đơn.
- Đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000đ: phí tham gia đấu giá là 500.000 đ/ đơn.
*Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 14/7/2015 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND phường Đậu Liêu.
*Tổ chức bán đấu giá vào ngày 16/7/2015 Tại hội trường UBND phường Đậu Liêu.
        Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
        Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh. 
        Địa chỉ: số 166 Đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.
        Điện thoại: (039) 3579999; hoặc số: 0913.846585
        Website: http://www.hatinh.gov.vn