Thị xã Hồng Lĩnh - Đẩy mạnh công tác thu ngân sách thông qua bán đấu giá vào dịp cuối năm 2014

Hai khách hàng nữ đang viết phiếu trả giá tại phường Đức Thuận

Hai khách hàng nữ đang viết phiếu trả giá tại phường Đức Thuận

Nhằm giải quyết nhu cầu đất ở cho các hộ dân và tăng thu ngân sách địa phương năm 2014. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2014 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã liên tục tổ chức thành công 5 phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các phường, xã thuộc thị xã Hồng Lĩnh.
Qua hai ngày làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã tổ chức bán đấu giá thành công 45 lô đất,  tổng số tiền thu được hơn 9 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng. Với kết quả này cộng với các phiên bán đấu giá trong năm, thị xã Hồng Lĩnh đã vượt chỉ tiêu về thu ngân sách từ đất năm 2014.

Tác giả bài viết: T.K