Quảng trường Ba Đình trong thời khắc lịch sử 70 năm trước

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Những hình ảnh tư liệu về buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 70 năm trước tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ngày 25/8/1945, Ủy ban Giải phóng dân tộc do Quốc dân Đại hội Tân Trào cử ra
được cải tổ thành Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
(Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Đông đảo nhân dân tập trung tại vườn hoa Ba Đình hay còn gọi là Quảng trường Ba Đình
nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945.
(Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Đông đảo nhân dân tập trung tại vườn hoa Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh
đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Vườn hoa Ba Đình trong ngày 2/9/1945. (Nguồn: Ảnh Tư liệu TTXVN)

Đoàn xe chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Chính phủ lâm thời
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới vườn hoa Ba Đình. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Lực lượng bảo vệ lễ đài ngày 2/9/1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trong ngày 2/9/1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Các đại biểu và quốc dân giơ tay tuyên thệ. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Toàn cảnh Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945.
Lễ đài này do kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh thiết kế. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu trên Lễ đài Độc lập. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh bước xuống lễ đài sau buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
(Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Tác giả bài viết: VL

Nguồn tin: Theo: TTXVN