Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Sáng 4/12, dưới sự chủ trì của các Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Lê Thành Long, Thường trực Tỉnh ủy có cuộc làm việc với các lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, Trường Chính trị Trần Phú, Báo Hà Tĩnh và Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dự và chỉ đạo.
Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các đơn vị đã được nghe khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng phát biểu tại cuộc làm việc

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2014 của Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, QPAN được giữ vững.

Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm đến điều kiện hoạt động, chế độ phụ cấp cho các tổ chức đoàn thể cấp xã

Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy giúp đỡ trong việc thành lập tổ chức công đoàn trong Công ty Formosa

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định những kết quả tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Theo chức trách, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định những kết quả tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần hướng về cơ sở, bám sát địa bàn để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời truyền đạt các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng; công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tư duy, lề lối làm việc; nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ để theo dõi, tham mưu chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

 
Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các đơn vị đã được nghe khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng phát biểu tại cuộc làm việc

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2014 của Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, QPAN được giữ vững.

Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm đến điều kiện hoạt động, chế độ phụ cấp cho các tổ chức đoàn thể cấp xã

Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy giúp đỡ trong việc thành lập tổ chức công đoàn trong Công ty Formosa

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định những kết quả tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Theo chức trách, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát huy trách nhiệm, tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định những kết quả tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần hướng về cơ sở, bám sát địa bàn để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời truyền đạt các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng; công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tư duy, lề lối làm việc; nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ để theo dõi, tham mưu chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Tác giả bài viết: Phúc Quang

Nguồn tin: baohatinh.vn