Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI
Sáng nay (18/12), tại thành phố Hà Tĩnh, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016 chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú chủ tọa kỳ họp.
 •  
 • áng nay (18/12), tại thành phố Hà Tĩnh, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016 chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú chủ tọa kỳ họp.
 •  
  Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI

  Tham dự kỳ họp có các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng; Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Lê Thành Long cùng các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng các huyện, thành phố, thị xã.

  Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI
  Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua chương trình nghị sự của kỳ họp

  Diễn văn khai mạc kỳ họp do Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trình bày, nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh ta đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm với khối lượng công việc nặng nề; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của các các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên chúng ta đã khắc phục được những khó khăn, thách thức, nỗ lực giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực.

  Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI
  Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trình bày diễn văn khai mạc

  Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá một cách cụ thể, khách quan tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn và thách thức để xác định nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong năm 2015.

  Để kỳ họp thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các vị đại biểu phát huy trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả cao nhất. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà dành thời gian quan tâm theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họ.

  Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI

  Đoàn chủ tọa kỳ họp

  Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp năm 2015, trong đó nêu rõ: tình hình KT-XH năm 2014 tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đề ra.

  Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI
  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014

  Tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao, dự kiến đạt 25,89% so với năm 2013. GDP bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp ước đạt 6,51%; CN-TTCN tăng 22,93%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 19,6%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu và cảng biển trên địa bàn ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2013; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 10/12 đạt trên 10.000 tỷ đồng, ước đến cuối năm đạt 12.500 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 11 tháng đầu năm 2014 tăng cao, ước đạt 78.291 tỷ đồng, tăng 16,85% so kế hoạch giao đầu năm.

  Chương trình xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả toàn diện hơn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu. Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại gắn với công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường, mở rộng. QP - AN được củng cố, tăng cường…

  Báo cáo của UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 như: việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả; việc nâng cao sức cạnh tranh các doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh còn hạn chế; hạ tầng phục vụ hoạt động công nghiệp, thương mại chưa đáp ứng yêu cầu; công tác bồi thường GPMB một số dự án còn chậm; hoạt động du lịch - dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng và cơ hội mới; một số đơn vị, tổ chức cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc việc thu ngân sách nên kết quả đạt được chưa tương xứng; tiến độ cấp giấy CNQSD đất gắn với đo đạc bản đồ địa chính chưa hoàn thành kế hoạch đề ra; chất lượng dịch vụ y tế đã có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhân dân và yêu cầu phát triển ngành y tế của tỉnh; an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn lỏng lẻo.

  Thể hiện rõ quyết tâm giành những kết quả cao nhất trong năm cuối thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, báo cáo của UBND tỉnh đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án; thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, đẩy mạnh huy động tổng lực các vốn cho đầu tư phát triển; ưu tiên các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tập trung cao chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý thị trường, phát triển thương mại dịch vụ, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, quan tâm công tác xoá đói giảm nghèo và và đảm bảo an sinh xã hội...

  Tiếp tục phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh sáng nay, HĐND tỉnh sẽ nghe các báo cáo về kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển năm 2014, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015; kết quả thu, chi ngân sách năm 2014, dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; báo cáo tóm tắt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; việc tổ chức thực hiện giá đất năm 2014, dự kiến giá đất năm 2015; đánh giá việc thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 và dự kiến tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015; kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân và TAND tỉnh năm 2014.

  Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật nội dung các phần làm việc tiếp theo của phiên khai mạc.

  Các chỉ tiêu phát triển KT-XH của UBND tỉnh năm 2015:

  - Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 24%; GDP bình quân/người trên 40 triệu đồng.

  - Sản lượng lương thực: trên 51 vạn tấn, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 70 triệu đồng/ha/năm.

  - Tăng thêm 23 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 7 tiêu chí.

  - Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 81%.

  - Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 285,6 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 3,5 tỷ USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của DN địa phương đạt 3,35 tỷ USD.

  - Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 14.500 tỷ đồng.

  - Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% - 2%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 70%; tạo việc làm cho trên 3,2 vạn lượt người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 53%; đạt 30 giường bệnh trên một vạn dân.

  - 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, 100% xã, phường ổn định chính trị.

   

Nguồn tin: baohatinh.vn