Khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Sáng 29/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Đình Sơn, Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành.
Khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội năm 2014. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ trưởng và người đứng đầu chính quyền các địa phương thảo luận, lắng nghe, cho ý kiến về các yêu cầu, chỉ tiêu của Trung ương Đảng, Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2015. Từ đó hình thành nghị quyết của Chính phủ về phát triển KT-XH và quản lý điều hành của Chính phủ năm 2015.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ – CP ngày 2/1/2014 và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2014.

Báo cáo nhấn mạnh, năm 2014, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tài chính, tiền tệ ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, tăng trưởng GDP cao hơn hai năm trước và vượt mục tiêu đề ra, an sinh xã hội được bảo đảm; chính sách tiền tệ được điều hành chặt chẽ, linh hoạt; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển thị trường, bảo đảm cung - cầu hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường giá cả; thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Tính đến ngày 15/12/2014, tổng thu NSNN ước đạt 814,1 nghìn tỷ đồng (vượt 4% dự toán năm), tổng chi NSNN ước đạt 968,5 nghìn tỷ đồng (bằng 96,2% dự toán năm); tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt trên 150 tỷ USD (tăng 13,6% so với năm 2013); tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 148 tỷ USD (tăng 12,1% so với 2013); xuất siêu cả năm gần 2 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 1.220 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước, bằng 31% GDP; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...; tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm đạt 3,49%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 50,2 triệu tấn, tăng 956 nghìn tấn (tăng 1,9%) so với năm trước...

Bên cạnh những mặt tích cực, trong một số lĩnh vực cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn, như: Tiến trình thực hiện tái cơ cấu kinh tế còn chậm; nợ công còn cao và cơ cấu chưa hợp lý; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai, ngập lụt còn nhiều khó khăn; cháy rừng và chặt phá rừng, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp...

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã trình bày dự thảo Nghị quyết và các đại biểu tham gia thảo luận, thống nhất Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tác giả bài viết: Dương Chiến

Nguồn tin: baohatinh.vn