Kết quả thu ngân sách từ việc bán đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Can Lộc

Cán bộ địa chính xã Thanh Lộc hướng dẫn cho khách hàng làm hồ sơ đăng ký đấu giá

Cán bộ địa chính xã Thanh Lộc hướng dẫn cho khách hàng làm hồ sơ đăng ký đấu giá

Ngày 01/4/2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSD) tại các xã Tiến, Thanh, Thiên Lộc thuộc địa bàn huyện Can Lộc. Cụ thể như sau:
Phiên bán đấu giá QSD đất tại xã Tiến Lộc đã bán đấu giá thành 01/01 lô đất, thu ngân sách gần 300 triệu đồng.
Phiên bán đấu giá QSD đất tại xã Thanh Lộc đã bán đấu giá thành 06/07 lô đất, thu ngân sách gần 700 triệu đồng.
Phiên bán đấu giá QSD đất tại xã Thiên Lộc đã bán đấu giá thành 22 lô đất, thu ngân sách hơn 3,2 tỷ đồng.
Như vậy, trong ngày 01/4/2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã thu về cho ngân sách từ việc bán đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Can Lộc là 4.134.472.000 đồng.

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản