KẾT QUẢ PHIÊN BÁN ĐẤU GIÁ Ở HUYỆN HƯƠNG SƠN

Phiên bán đấu giá tại xã Sơn Lâm

Phiên bán đấu giá tại xã Sơn Lâm

Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Sơn
Ngày 08/12/2014, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức 2 phiên bán đấu giá QSD đất tại xã Sơn Trung và xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, đạt kết quả cao. Tổng số tiền thu được gần 4 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 300 triệu đồng.
Đáng chú ý tại xã Sơn Lâm có lô đất giá khởi điểm 80 triệu đã đấu lên đến 150 triệu qua 21 vòng trả giá.
Theo nhận định của trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đây là ngày bán đấu giá thành công nhất từ đầu năm lại nay trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Thế Kỳ