Đạp xe vi người nghèo

Ngày 27/02/2016, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phối hợp với một số đơn vị tổ chức tặng quà thăm hỏi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Liên, huyện Vũ Quang.

Trưởng đoàn là đồng chí Đinh Hồng Tâm, phó giám đốc Trung tâm. Tại các nơi đến đồng chí đã thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng, vượt qua khó khănTác giả bài viết: T.K