Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh

Đấu giá viên đang giải thích quy chế

Đấu giá viên đang giải thích quy chế

Ngày 03 tháng 4 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức thành công phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh. Bán đấu giá thành 16 lô, tổng số tiền thu được là 4,2 tỷ, vượt giá khởi điểm 146 triệu đồng.

Đây là những lô đất cuối cùng trong hợp đồng bán đấu giá dược ký từ  cuối năm 2014 giữa Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hoa và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh . Qua 3 phiên tổ chức bán đấu giá, đã bán đấu giá thành 80 lô đất, số tiền thu được là hơn 22 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: T.K