Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đức Thọ

                 Từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 8 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức thành công 6 phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã Đức Thanh, Đức yên, Đức Châu, Liên Minh, Trường Sơn và thị trấn Đức Thọ. Tổng số lô bán được là 29 lô, tổng số tiền thu được là hơn 10 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng.          

Tác giả bài viết: T.K