Phiên bán đấu giá cuối cùng

Một góc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

Một góc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

Ngày 20 tháng 12 năm 2014, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức thành công phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, với tổng số tiền thu được gần 2 tỷ đồng.
 Theo như kế hoạch của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thì đây là phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất cuối cùng trên địa bàn huyện Nghi Xuân trong năm 2014. Trong năm qua do sự khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, cũng như sự thay đổi về cơ chế chính sách khiến cho việc bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng, nổ lực của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh nên Nghi Xuân đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước từ đất; góp phần hoàn thiện các tiêu chí của chương trình nông thôn mới và xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương.

Tác giả bài viết: T.K