Bán đấu giá quyền sử dụng đất - Thành phố Hà Tĩnh

Bán đấu giá quyền sử dụng đất - Thành phố Hà Tĩnh
Sáng nay, ngày 14 tháng 7 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức thành công phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các vùng quy hoạch thuộc thành phố Hà Tĩnh. Tổng cộng có 7 lô đất được bán đấu giá, với số tiền thu được gần 6 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 200 triệu đồng
            Đây là phiên bán đấu giá lần thứ 6 kể từ đầu năm lại nay. Như vậy các cùng quy hoạch thuộc thành phố còn lại hơn 80 lô đất, chủ yếu tập trung ở khu vực phía nam đường Nguyễn Du, xã Thạch Hưng. Để có thể đạt kế hoạch thu từ đất trong năm 2015 của UBND thành phố Hà Tĩnh thì cần phải sớm đưa các lô đất đã được quy hoạch ra bán đấu giá.

Tác giả bài viết: T.K