Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu mua các loại tài sản theo Thông báo của Trung tâm (gồm quyền sử dụng đất hoặc các loại tài sản khác); sau khi nghiên cứu kỹ các thông tin có liên quan trên Thông báo và xem tài sản, cần phải liên hệ với Trung tâm để hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian quy định, gồm:
 -  Nộp đơn xin tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;
-  Nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước (mức phí tham gia và khoản tiền đặt trước cụ thể theo các bản thông báo);
- Đối với một số hàng hóa, tài sản thuộc loại kinh doanh có điều kiện như: Kinh doanh ga, bình ga, xăng, dầu; chế biến, khai thác lâm sản v.v…Thì đại diện tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ còn phải nộp thêm bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp và đang trong thời gian còn hiệu lực.
- Trường hợp người mua tài sản không trực tiếp đến đăng ký hoặc không trực tiếp tham gia phiên đấu giá thì có thể ủy quyền cho người khác, Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người ủy quyền cư trú hoặc xác  nhận của cơ quan, tổ chức hành nghề công chứng.
Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm, xin liên hệ theo số điện thoại của cán bộ phụ trách có trong các bản Thông báo, hoặc số:  ………để được hướng dẫn cụ thể.

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản