thong bao đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đấu giá 03 lô hàng của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể như sau:
TT Tên tài sản Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước
(Đồng)
Chi phí mua hồ sơ
(Đồng)
1 Lô 01: Kẹo, bánh các loại, nước giải khát, mì chính, máy đo huyết áp 13.437.000 2.500.000 50.000
2 Lô 02: áo, quần các loại 22.050.000 4.000.000 100.000
3 Lô 03: Vỏ bình ga 195 cái 29.835.000 5.500.000 100.000
     
(Thông tin chi tiết về hàng hóa có trong hồ sơ đấu giá)
* Riêng lô 03 khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:
Số tài khoản: 0201000665999
- Tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Tĩnh
* Còn lô 01; 02 nạp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
          Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 21/3/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
  Địa điểm xem tài sản: Tại trụ sở Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh.
  Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ, ngày 23/3/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
  Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
          Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
  Địa chỉ: số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
  Điện thoại: 02393.579.999.
 Website: http:daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh