thong bao đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá 09 1ô lâm sản và phương tiện của Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính, cụ thể như sau:
        * Tài sản đấu giá: Gỗ các loại và phương tiện vi phạm hành chính
        1. Tại Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê: Khối lượng: 46,432 m3 gỗ các loại và phương tiện; giá khởi điểm: 84.995.000 đồng; tiền đặt trước: 16.000.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 150.000 đồng.
        2. Tại Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn: Khối lượng: 50,486m3 gỗ; giá khởi điểm: 68.746.000 đồng; tiền đặt trước: 13.000.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 150.000 đồng.
        3. Tại Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh: Khối lượng: 0,379 m3 gỗ giỗi (tận dụng); giá khởi điểm: 1.137.000 đồng; tiền đặt trước: 200.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 50.000 đồng.
4. Tại Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh: Khối lượng: 0,561m3 N7 (vạng); giá khởi điểm: 561.000 đồng; tiền đặt trước: 100.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 50.000 đồng.
5. Tại Hạt kiểm lâm huyện Thạch Hà: Khối lượng: 1,552m3 phi lao N5; giá khởi điểm: 388.000 đồng; tiền đặt trước: 50.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 50.000 đồng.
6. Tại Hạt kiểm lâm Kẻ gỗ: Khối lượng: 0,44m3 gỗ keo; giá khởi điểm: 110.000 đồng; tiền đặt trước: 20.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 50.000 đồng.
        7. Tại Đội kiểm lâm Cơ Động & PCCCR: Khối lượng: 9,820m3 gỗ các loại; 15 kg Trầm gió qua sơ chế và phương tiện; giá khởi điểm: 25.866.000 đồng; tiền đặt trước: 5.000.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 100.000 đồng.
8. Tại Hạt kiểm lâm vườn Quốc gia Vũ Quang và Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang: Khối lượng: 13,061m3 gỗ các loại; giá khởi điểm: 21.825.000 đồng; tiền đặt trước: 4.000.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 100.000 đồng.
9.  Tại Hạt kiểm lâm huyện Can lộc: Khối lượng: 3,49m3 Thông, keo N4,5; giá khởi điểm: 1.047.000 đồng; tiền đặt trước: 200.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 50.000 đồng.
 (Thông tin chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá)
* Đối với các lô có tiền đặt trước từ 5.000.000 đồng trở lên thì khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:
Số tài khoản: 0201000665999
- Tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Tĩnh
* Đối với các lô có tiền đặt trước dưới 5.000.000 đồng thì nộp tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh.
        * Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 28/3/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
* Địa điểm xem tài sản: Tại trụ sở Hạt kiểm lâm các đơn vị nêu trên.
* Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ, ngày 30/3/2018; tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
  Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
          Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
  Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
  Điện thoại: 0393.579.999; Website: http:daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh