thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền khu đất Trụ sở UBND phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh (địa chỉ: số 105, đường Trung Tiết, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ). Cụ thể như sau:
- Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền khu đất (Bao gồm: Diện tích đất: 1.445,5 m2 và nhà làm việc, công trình phụ trợ kèm theo).
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở, kết hợp kinh doanh dịch vụ ổn định lâu dài không gây ô nhiễm môi trường.
- Giá khởi điểm: 4.361.140.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
Trong đó: + Giá trị quyền sử dụng đất:       4.234.140.000 đồng
                 + Giá trị tài sản trên đất:                127.000.000 đồng
- Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng chẵn).
- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/đơn tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp đơn đăng ký tham gia từ ngày thông báo đến 16h, ngày 06/7/2015, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Thời gian nộp tiền đặt trước đến 16h, ngày 08/7/2015.
* Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08h, ngày 09/7/2015, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
(Chi tiết có trong hồ sơ đấu giá)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn