Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 152, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
* Tài sản đấu giá: 07 1ô lâm sản và phương tiện của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính, cụ thể như sau:
1. Tại Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê: Khối lượng: 24,391 m3 gỗ các loại và 04 phương tiện; Giá khởi điểm: 42.076.000 đồng; Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng; Bước giá: 500.000 đồng; Chi phí hồ sơ tham gia: 100.000 đồng.
2. Tại Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn: Khối lượng: 50,364 m3 gỗ các loại và 8,5 ste củi; Giá khởi điểm: 59.793.000 đồng; Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng; Bước giá: 600.000 đồng; Chi phí hồ sơ tham gia: 150.000 đồng.
3. Tại Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh: Khối lượng: 4,268 m3 gỗ các loại; Giá khởi điểm: 2.560.800 đồng; Tiền đặt trước: 500.000 đồng; Bước giá: 30.000 đồng; Chi phí hồ sơ tham gia: 50.000 đồng.
4. Tại Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc: Khối lượng: 0,196 m3 gỗ (13 gốc cây mai); Giá khởi điểm: 5.010.800 đồng; Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng; Bước giá: 50.000 đồng; Chi phí hồ sơ tham gia: 50.000 đồng.
5. Tại Đội Kiểm lâm Cơ Động & PCCCR: Khối lượng: 1,836m3 gỗ các loại và 01 phương tiện; Giá khởi điểm: 1.536.000 đồng; Tiền đặt trước: 300.000 đồng; Bước giá: 20.000 đồng; Chi phí hồ sơ tham gia: 50.000 đồng.
6. Tại Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ: Khối lượng: 3,615 m3 gỗ các loại; Giá khởi điểm: 3.222.000 đồng; Tiền đặt trước: 600.000 đồng; Bước giá: 40.000 đồng; Chi phí hồ sơ tham gia: 50.000 đồng.
7. Tại Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà: Khối lượng: 5,319 m3 gỗ các loại và 1,688 kg lâm sản khác (lá tràm tự nhiên và vỏ thông); Giá khởi điểm: 6.650.000 đồng; Tiền đặt trước: 1.300.000 đồng; Bước giá: 70.000 đồng; Chi phí hồ sơ tham gia: 50.000 đồng.
* Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 08/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
* Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong thời hạn, 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
* Hình thức nộp tiền đặt trước:
 Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 0201000665999
Tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hà Tĩnh. (Đối với các lô tài sản có số tiền đặt trước từ 5 triệu đồng trở lên còn các lô tài sản có số tiền dưới 5 triệu đồng nộp trực tiếp tại Trung tâm).
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
* Địa điểm xem tài sản: tại các Hạt Kiểm lâm có tài sản đấu giá.
* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.
* Phương thức đấu giá: Phương pháp trả giá lên.
* Cuộc đấu giá được tổ chức vào 08 giờ, ngày 11/9/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579.999; Website: http:daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: T.K