THÔNG BÁO V/V HOÃN CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN HÀ TĨNH

THÔNG BÁO V/V HOÃN CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN HÀ TĨNH
THÔNG BÁO
V/V TẠM HOÃN CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
/uploads/news/2022_04/thong-bao-hoan-cuoc-dau-gia.jpg

Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH