THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TS BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01, đường Cao Thắng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản đấu giá: Lô hàng hóa các loại đã qua sử dụng bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.
        + Giá khởi điểm: 15.120.000 đồng, tiền đặt trước: 3.000.000 đồng; bước giá: 100.000 đồng; chi phí mua hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
 (Thông tin chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá)
        * Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 07/4/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
* Địa điểm xem tài sản: Tại Sở Tài chính Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Cuộc đấu giá được tổ chức vào 8 giờ, ngày 10/4/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện các tố chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TrTĐG ngày     /3/2020 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.       

Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản