THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ LẦN 2

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh. Địa chỉ: xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
* Tài sản đấu giá: Dầu FO, khối lượng thanh lý tạm tính: 1.361,122 tấn.
 ( Thông tin chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá)
- Giá khởi điểm: 18.413.258.416 đồng ( Mười tám tỷ, bốn trăm mười ba triệu, hai trăm năm tám nghìn, bốn trăm mười sáu đồng).
- Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng/ đơn tham gia.
       - Chi phí hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/Hồ sơ tham gia.
       - Bước giá: 50.000.000 đồng.
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 04/5/2019.
- Địa điểm xem tài sản:  Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong giờ hành chính, 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
-  Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản   0201000665999. Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.
- Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Cuộc đấu giá được tổ chức vào 8 giờ 30 phút, ngày 07/5/2019 tại Hội trường Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện các tố chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số số 0986004075 (Anh Kỳ).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TrTĐG ngày    /4/2019 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.       

Tác giả bài viết: TT