THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QSD ĐẤT XÃ HỘ ĐỘ, HUYỆN LỘC HÀ

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. - Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất các lô thuộc vùng QH dân cư thôn Nam Hà và thôn Tân Quý, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, gồm 31 lô cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
 
Tiền chi phí mua hồ sơ
(đồng)
I Thôn Tân Quý
1 01 199 160.000.000 8.000.000 32.000.000 100.000
2 02, 03 180/lô 145.000.000/lô 7.000.000 29.000.000 100.000
3  04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 200/lô 160.000.000/lô 8.000.000 32.000.000  
 
100.000
4 18, 35 200/lô 300.000.000/lô 15.000.000 60.000.000 200.000
5 19, 34 200/lô 360.000.000/lô 18.000.000 72.000.000 200.000
II Thôn Nam Hà
6 04 286 190.000.000 9.000.000 38.000.000 100.000
7 05 217,3 140.000.000 7.000.000 28.000.000 100.000
8 06 216 140.000.000 7.000.000 28.000.000 100.000
9 07 230,8 150.000.000 7.000.000 30.000.000 100.000
10 09 191,7 190.000.000 9.000.000 38.000.000 100.000
11 12 238,5 160.000.000 8.000.000 32.000.000 100.000
12 16,17 200/lô 130.000.000/lô 6.000.000 25.000.000 100.000
13 32   213,9 215.000.000 10.000.000 42.000.000 200.000
14 33 306,4 370.000.000 18.000.000 72.000.000 200.000
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 13/5/2019.
- Địa điểm xem tài sản: vùng QH dân cư thôn Nam Hà và thôn Tân Quý, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong giờ hành chính, 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá .
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 3700201005668
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu hồ sơ và phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 13/5/2019 tại UBND xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.
- Buổi công bố giá vào 8 giờ, ngày 16/5/2019 tại Hội trường UBND xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số số 0986.004075 (Anh Kỳ).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-TrTĐG ngày     /4/2019 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
 

Tác giả bài viết: TT