THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QSD ĐẤT XÃ THẠCH KHÊ, THẠCH HÀ

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất thuộc khu quy hoạch dân cư xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, gồm 9 lô cụ thể như sau:
 
TT Lô số Diện       tích
(m2)
Giá khởi điểm Tiền đặt trước
    (đồng)
Bước giá
  (đồng)
Chi phí
  hồ sơ
(đồng)
I. Vùng hồi ông Bá (Ông Tuệ), thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê
1 1 293 527.400.000 80.000.000 25.000.000 500.000
2 2 288,9 433.350.000 70.000.000 20.000.000 200.000
3 3 288,9 433.350.000 70.000.000 20.000.000 200.000
4 4 288,6 432.900.000 70.000.000 20.000.000 200.000
5 5 288,8 433.200.000 70.000.000 20.000.000 200.000
6 6 288,6 432.900.000 70.000.000 20.000.000 200.000
7 7 288,8 433.200.000 70.000.000 20.000.000 200.000
8 8 260,1 1.248.480.000 210.000.000 60.000.000 500.000
9 9 291,9 1.167.600.000 190.000.000 55.000.000 500.000
 
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 18/12/2018.
- Địa điểm xem tài sản:  Vùng hồi ông Bá (Ông Tuệ), thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong giờ hành chính, 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá .
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 3700201005668
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu và phát phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 18/12/2018 tại UBND xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà.
- Cuộc đấu giá được tổ chức vào 14 giờ, ngày 21/12/2018 tại Hội trường UBND xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số 0986004075 (gặp anh Kỳ)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-TrTĐG ngày 28/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.- Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất thuộc khu quy hoạch dân cư xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, gồm 9 lô cụ thể như sau:
 
TT Lô số Diện       tích
(m2)
Giá khởi điểm Tiền đặt trước
    (đồng)
Bước giá
  (đồng)
Chi phí
  hồ sơ
(đồng)
I. Vùng hồi ông Bá (Ông Tuệ), thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê
1 1 293 527.400.000 80.000.000 25.000.000 500.000
2 2 288,9 433.350.000 70.000.000 20.000.000 200.000
3 3 288,9 433.350.000 70.000.000 20.000.000 200.000
4 4 288,6 432.900.000 70.000.000 20.000.000 200.000
5 5 288,8 433.200.000 70.000.000 20.000.000 200.000
6 6 288,6 432.900.000 70.000.000 20.000.000 200.000
7 7 288,8 433.200.000 70.000.000 20.000.000 200.000
8 8 260,1 1.248.480.000 210.000.000 60.000.000 500.000
9 9 291,9 1.167.600.000 190.000.000 55.000.000 500.000
 
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 18/12/2018.
- Địa điểm xem tài sản:  Vùng hồi ông Bá (Ông Tuệ), thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong giờ hành chính, 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá .
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 3700201005668
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu và phát phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 18/12/2018 tại UBND xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà.
- Cuộc đấu giá được tổ chức vào 14 giờ, ngày 21/12/2018 tại Hội trường UBND xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số 0986004075 (gặp anh Kỳ)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-TrTĐG ngày 28/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả bài viết: TT DV ĐG TS tỉnh