THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QSD ĐẤT TẠI XÃ TÂN LỘC HUYỆN LỘC HÀ ( LẦN 2)

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. - Tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch Vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức đấu giá QSD đất 13 lô đất còn lại trong tổng số 29 lô đất tại khu quy hoạch dân cư vùng Mụ Bà, thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
1 3 200/lô 400.000.000 20.000.000 80.000.000
2 9,11         200/lô 200.000.000/lô 10.000.000 40.000.000
3 15,16,18 200/lô 200.000.000/lô 10.000.000 40.000.000
4 19 260 310.000.000 15.000.000 60.000.000
5 20 300 225.000.000 10.000.000 45.000.000
6 23 322 240.000.000 10.000.000 45.000.000
7 24 322 290.000.000 10.000.000 55.000.000
8 25 307 230.000.000 10.000.000 45.000.000
9 27 298 220.000.000 10.000.000 42.000.000
10 28 322,3 240.000.000 10.000.000 45.000.000
- Chi phí mua hồ sơ tham gia: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/12/2018.
- Địa điểm xem tài sản:  Vùng Mụ Bà, thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong giờ hành chính, 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá .
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 3700201005668
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu và phát phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 12/12/2018 tại UBND xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.
- Cuộc đấu giá được tổ chức vào 8 giờ 30 phút, ngày 15/12/2018 tại Hội trường UBND xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số số 0912414963 (Anh Hạnh).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số 1222/QĐ-TrTĐG ngày 29/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
 

Tác giả bài viết: TT