THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TÂY SƠN, HÀ TĨNH

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Sơn – Hà Tĩnh. Địa chỉ: xóm Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản đấu giá:
Tài sản 1:
- QSD đất và tài sản gắn liền với đất thuộc GCNQSD đất số AH813744 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 09/7/2007 mang tên ông Trịnh Xuân Đạo. Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 35. Diện tích đất ở 80 m2, nhà xây cấp 4 và công trình phụ  
Địa chỉ tài sản: xóm Hồ Vây, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Giá khởi điểm:     599.400.000 đồng.   Tiền đặt trước:     100.000.000 đồng
Bước giá:        6.000.000 đồng.          Phí hồ sơ:         500.000 đồng/hồ sơ
Tài sản 2:
- QSD đất và tài sản gắn liền với đất thuộc GCNQSD đất số BT054529 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 10/11/2013 mang tên ông Trịnh Xuân Đạo và bà Đinh Thị Hằng. Thửa đất số104, tờ bản đồ số 42. Diện tích đất ở, đất vườn 204,4 m2và nhà gỗ 3 gian + công trình phụ, hệ thống cửa đi cửa sổ gắn liền với nhà, rạp che mát.
Địa chỉ tài sản: Khối 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Giá khởi điểm:   1.307.801.700 đồng.   Tiền đặt trước:  250.000.000 đồng
Bước giá:          15.000.000 đồng.           Phí hồ sơ:         500.000 đồng/hồ sơ
Tài sản 3:
- QSD đất và tài sản gắn liền với đất thuộc GCNQSD đất  số BX720600 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 24/3/2015 mang tên ông Trịnh Xuân Đạo và bà Đinh Thị Hằng. Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 42. Diện tích đất ở, đất vườn 631,3 m2 và nhà gỗ xây bao+ công trình phụ, hệ thống cửa đi cửa sổ gắn liền với nhà, rạp che mát.
Địa chỉ tài sản: Khối 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Giá khởi điểm:    989.467.650 đồng.  Tiền đặt trước:  180.000.000 đồng
Bước giá:                10.000.000 đồng      Phí hồ sơ:         500.000 đồng/hồ sơ
Tài sản 4:
- QSD đất thuộc GCNQSD đất số BP857819 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 29/10/2013 mang tên bà Đinh Thị Hằng. Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 67. Diện tích đất ở, đất vườn 1153,5 m2.
Địa chỉ tài sản: thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Giá khởi điểm:  610.665.075 đồng.       Tiền đặt trước:   120.000.000 đồng
Bước giá:      8.000.000 đồng               Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ
        -  Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá:Trong giờ hành chính, từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 11/6/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
- Hình thức nộp tiền đặt trước: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 370020100566.
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
* Tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 15/6/2020, tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
(Bám QL1A cách cầu Cày 200m về phía Nam)
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số 0913846585 (gặp anh Long)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
 
Lưu ý: Người tham gia đấu giá xem thực địa, diện tích thực tế tại thửa đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Tác giả bài viết: TT DVDDGTS TỈNH