THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Chi nhánh Tây Sơn- Hà Tĩnh. Cụ thể như sau:
Tài sản: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, bao gồm:
Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 28, diện tích: 855,5m2, và nhà xây 2 tầng, GCNQSD đất số BT056385 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 10/12/2013; Mang tên ông Trần Đình Toàn và bà Nguyễn Thị Mỹ
Địa chỉ: Khối 8, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
+ Giá khởi điểm: 2.832.775.000đồng              
+ Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng
+ Chi phí mua hồ sơ: 500.000 đồng
* Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 18/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tây Sơn.
Địa điểm xem tài sản: Khối 8, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương SơnKhách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Số tài khoản: 3700201005668
        Tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh
        Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
* Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 21/5/2018, tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tây Sơn.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999, 0916.003.421
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: t