THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ HỒNG LỘC LẦN 3

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất ở vùng Nhà Rươi, thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng số có 06 lô, cụ thể như sau: * Thông tin về các lô đất đấu giá:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
1 1 261 250.000.000 12.000.000 50.000.000
2 2 237 190.000.000 9.000.000 35.000.000
3 3 238 190.000.000 9.000.000 35.000.000
4 9 228 250.000.000 12.000.000 50.000.000
5          10 228 205.200.000 10.000.000 40.000.000
6          16 250 225.000.000 11.000.000 45.000.000
* Chi phí mua hồ sơ tham gia:
+ Đối với những lô có giá khởi điểm trên 200 triệu: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
+ Đối với những lô có giá khởi điểm dưới 200 triệu: 100.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 03/4/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.
* Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh trực tiếp thu đơn của khách hàng vào ngày 03/4/2018, trong giờ hành chính tại UBND xã Hồng Lộc.
        * Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Tại Ngân hàng NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 3700201005668.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào 8 giờ ngày 05/4/2018, tại Hội trường UBND xã Hồng Lộc.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999, hoặc số 0986.004075 (Thế Kỳ).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá