THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT THÔN HÒA LẠC, XÃ THẠCH LẠC, HUYỆN THẠCH HÀ

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 857 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch Hà. Địa chỉ: Số 83 đường Lý Tự Trọng, TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà.
  1. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ:
   Quyền sử dụng các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà. Tổng số có 05 lô đất, cụ thể như sau:
 
STT Tên lô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước
(đồng)
Bước giá (đồng) Số tiền đất trồng lúa phải nộp Ghi chú
1 02 220.1 880.400.000 158.000.000 44.000.000 7.421.000  
2 07 220.0 880.000.000 158.000.000 44.000.000 7.417.000  
3 08 220.0 880.000.000 158.000.000 44.000.000 7.417.000  
4 13 219.9 879.600.000 158.000.000 43.500.000 7.414.000  
5 14 220.0 880.000.000 158.000.000 44.000.000 7.417.000  
 
- Chi phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
4. Hình thức, phương thức đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 24/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh;
- Địa điểm xem tài sản: Khu Quy hoạch dân cư thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Buổi công bố giá: Vào ngày 27/01/2022 tại Hội trường UBND xã Thạch Lạc.
6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 Người tham gia đấu giá xem tài sản, nghiên cứu Quy chế cuộc đấu giá và phải nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và chi phí hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
Hình thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào một trong các số tài khoản sau:
+ Tài khoản số 0201000665999 tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
+ Tài khoản số 52010000588889 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tên chủ tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước.
Kính mời đại diện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999; hoặc số: 0913.846585(Gặp a Long)./.
Website: http://dgts.moj.gov.vn; http://daugia.hatinh.gov.vn.

Tác giả bài viết: TT DVĐGTST