THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI UBND XÃ HỒNG LỘC

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư vùng Hạ Đường thôn Đông Thịnh và vùng Cựa Bin, thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng số có 10 lô, cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I vùng Hạ Đường, thôn Đông Thịnh 
1 05,06,07,08,
09
200/lô 300.000.000/lô 15.000.000 60.000.000
II vùng Cựa Bin, thôn Trung Sơn
2 01 227,8 230.000.000 10.000.000 45.000.000
3 02 225 340.000.000 17.000.000 65.000.000
4 03 221,4 335.000.000 16.000.000 65.000.000
5 04 197,7 295.000.000 14.000.000 55.000.000
6 05 223,7 400.000.000 20.000.000 80.000.000
* Chi phí mua hồ sơ tham gia: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
* Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 13/11/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.
* Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh trực tiếp thu đơn và phiếu trả giá của khách hàng vào ngày 13/11/2018, trong giờ hành chính tại UBND xã Hồng Lộc.
        * Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 3700201005668.
Tại Ngân hàng NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
* Phiên công bố giá đấu giá: Vào 8 giờ 30 phút ngày 15/11/2018, tại Hội trường UBND xã Hồng Lộc.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999, hoặc số 0912414963 (Anh Hạnh).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá