THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ TDP6, P HÀ HUY TẬP, TP HÀ TĨNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ TDP6, P HÀ HUY TẬP, TP HÀ TĨNH
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 857 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 2. Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 72 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ:
Quyền sử dụng các lô đất thuộc quy hoạch hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Tổng số có: 32 lô đất, cụ thể như sau:
STT Kýhiệu lô đất Phân khu Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng) Tiền đặt trước
(đồng)
Ghi chú
1 LK-01 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
2 LK-02 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
3 LK-03 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
4 LK-04 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
5 LK-05 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
6 LK-06 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
7 LK-07 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
8 LK-08 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
9 LK-09 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
10 LK-10 Khu B 171,00 2.226.420.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
11 LK-11 Khu B 192,54 2.506.870.800 85.000.000 500.000.000 Bám đường 15m
12 LK-19 Khu B 175,50 2.779.920.000 90.000.000 500.000.000 Bám đường 15m & 13,5m, 2 mặt tiền
13 LK-20 Khu B 170,00 2.169.200.000 70.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
14 LK-21 Khu B 170,00 2.169.200.000 70.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
15 LK-22 Khu B 170,00 2.169.200.000 70.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
16 LK-23 Khu B 260,58 3.257.250.000 110.000.000 600.000.000 Bám đường 13,5m
17 LK-24 Khu B 266,50 3.331.250.000 110.000.000 600.000.000 Bám đường 13,5m
18 LK-25 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
19 LK-26 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
20 LK-27 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
21 LK-28 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
22 LK-29 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
23 LK-30 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
24 LK-31 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
25 LK-32 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
26 LK-33 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
27 LK-34 Khu B 171,00 2.181.960.000 75.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
28 LK-35 Khu B 204,50 3.239.280.000 110.000.000 600.000.000 Bám đường 13,5m & 15m, 2 mặt tiền
29 LK-36 Khu B 212,01 3.358.238.400 110.000.000 600.000.000 Bám đường 15m & 15m, 2 mặt tiền
30 LK-37 Khu B 190,00 2.473.800.000 80.000.000 400.000.000 Bám đường 15m
31 LK-14 Khu C 278,38 3.479.750.000 110.000.000 600.000.000 Bám đường 13,5m
32 LK-17 Khu C 160,00 2.041.600.000 70.000.000 400.000.000 Bám đường 13,5m
- Chi phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
4. Hình thức, phương thức đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá:
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 27/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa điểm xem tài sản: khu dân cư tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
- Buổi công bố giá: Vào 8 giờ ngày 30/5/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 Người tham gia đấu giá phải nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và chi phí hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định theo thông báo này.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
Hình thức nộp tiền đặt trước:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào một trong các số tài khoản sau:
+ Tài khoản số 113000096778 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
+ Tài khoản số 0201000665999 tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tên chủ tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999; 0913.846585 (A Long) hoặc 0912.414963 (A Hạnh)./.
Website: http://dgts.moj.gov.vn; http://daugia.hatinh.gov.vn.
 

Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH