THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT ĐƯỜNG HTLÔ KÉO DÀI

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu QH dân cư đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh. Tổng số có: 29 lô đất, cụ thể như sau:
STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm                  (đồng) Tiền đặt trước
(đồng)
Bước giá Loại đường Ghi chú
1 145 147,6 1.180.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 15m  
2 146 153,75 1.230.000.000 230.000.000 39.000.000 Đường 15m  
3 147 153,75 1.230.000.000 230.000.000 39.000.000 Đường 15m  
4 148 153,75 1.230.000.000 230.000.000 39.000.000 Đường 15m  
5 149 153,75 1.230.000.000 230.000.000 39.000.000 Đường 15m  
6 152 149,25 1.450.000.000 284.000.000 46.000.000 Đường 15m 2 mặt tiền
7 218 151,2 1.150.000.000 230.000.000 37.000.000 Đường 12m  
8 219 157,5 1.200.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
9 220 157,5 1.200.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
10 221 157,5 1.200.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
11 255 164 1.250.000.000 230.000.000 40.000.000 Đường 12m  
12 256 164 1.250.000.000 230.000.000 40.000.000 Đường 12m  
13 257 164 1.250.000.000 230.000.000 40.000.000 Đường 12m  
14 258 157,85 1.200.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
15 259 164 1.250.000.000 230.000.000 40.000.000 Đường 12m  
16 260 164 1.250.000.000 230.000.000 40.000.000 Đường 12m  
17 261 164 1.250.000.000 230.000.000 40.000.000 Đường 12m  
18 262 164 1.250.000.000 230.000.000 40.000.000 Đường 12m  
19 265 164 1.180.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
20 266 164 1.180.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
21 267 164 1.180.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
22 268 157,85 1.150.000.000 230.000.000 37.000.000 Đường 12m  
23 269 164 1.180.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
24 270 164 1.180.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
25 271 164 1.180.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
26 272 164 1.180.000.000 230.000.000 38.000.000 Đường 12m  
27 273 164,75 1.420.000.000 284.000.000 45.000.000 Đường 12m 2 mặt tiền
28 274A 163,09 1.170.000.000 230.000.000 37.000.000 Đường 12m  
29 274B 163,09 1.170.000.000 230.000.000 37.000.000 Đường 12m  
 
 
* Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/ bộ hồ sơ tham gia.
* Thời gian xem thực địa, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 30/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp (một vòng)
- Phương thức nộp tiền đặt trước:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 0201000665999. Tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ, chỉ ghi nội dung nộp “tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại vùng quy hoạch dân cư đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh”.
* Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 01/11/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
* Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
      Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999; hoặc số: 0913.846585(Gặp a Long)./.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá