THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ THỊ TRẤN THẠCH HÀ

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà. Tổng số có 25 lô, cụ thể như sau:
* Vùng đất xứ Đồng Đình:
+  Lô 03;                       Diện tích: 176m2;       Giá KĐ: 176.000.000 đồng
+  Lô 04;                       Diện tích: 175m2;       Giá KĐ: 175.000.000 đồng
+  Lô 11;                       Diện tích: 182m2;       Giá KĐ: 174.720.000 đồng
+  Lô 12;                       Diện tích: 172m2;       Giá KĐ: 137.600.000 đồng
+  Lô 13;                       Diện tích: 171m2;       Giá KĐ: 136.800.000 đồng
+  Lô 14;                       Diện tích: 169m2;       Giá KĐ: 135.200.000 đồng
+  Lô 15;                       Diện tích: 181m2;       Giá KĐ: 144.800.000 đồng
+  Lô 16;                       Diện tích: 182m2;       Giá KĐ: 145.600.000 đồng
+  Lô 17;                       Diện tích: 185m2;       Giá KĐ: 148.000.000 đồng
+  Lô 18;                       Diện tích: 181m2;       Giá KĐ: 144.800.000 đồng
+  Lô 19;                       Diện tích: 182m2;       Giá KĐ: 145.600.000 đồng
* Vùng đất xen dắm tại Tổ dân phố 3:
+  Lô 01;                       Diện tích: 217,7m2;       Giá KĐ: 287,364.000.đồng
* Vùng đất khu vực Giếng Hội:
+  Lô 01;                       Diện tích: 187m2;       Giá KĐ: 269.280.000 đồng
+  Lô 02 đến lô 09;       Diện tích: 190m2/lô;   Giá KĐ: 228.000.000 đông/lô
* Vùng đất xen dắm tại Tổ dân phố 8:
+  Lô 08;                       Diện tích: 180m2;       Giá KĐ: 126.000.000 đồng
* Vùng đất khu vực xứ Đồng Đức Dưới:
+  Lô 09 và lô 10;         Diện tích: 173m2/lô;   Giá KĐ: 155.700.000 đông/lô
+  Lô 11;                       Diện tích: 161m2;       Giá KĐ: 173.880.000 đồng
* Tiền đặt trước:  15.000.000đ/đơn tham gia đấu giá.
+ Phí tham gia:    200.000 đồng/đơn tham gia đấu giá.
* Bước giá:
+  Đối với vùng xứ Đồng Đình, Đồng Đức Dưới và vùng xen dắm tại tổ dân phố 8: 8.000.000đ
 + Đối với vùng đất khu vực Giếng Hội và vùng xen dắm tại Tổ dân phố 3: 12.000.000đ.
           (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí và lệ phí khác)
* Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16h, ngày 22/03/2016, tại UBND thị trấn Thạch Hà.
* Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 8h, ngày 24/03/2016, tại Hội trường UBND UBND thị trấn Thạch Hà.
Kính mời đại diện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579.999; hoặc số: 0912.414963 (đ/c: Hạnh)
Website: http://www.hatinh.gov.vn
 

Tác giả bài viết: TTDVBDGTS TINH