THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN THÀNH PHỐ

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục bán đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên thi hành án do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh ủy quyền. Cụ thể như sau:
- Tài sản bán đấu giá:
          + Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Diện tích đất ở: 69m² và tài sản là nhà 02 tầng, diện tích sàn xây dựng 135m².
- Giá khởi điểm: 471.683.598 đồng (Bốn trăm bảy mốt triệu, sáu trăm tám ba nghìn, năm trăm chín tám đồng).
- Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng).
- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ đơn tham gia.
* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 04/3/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Địa điểm xem tài sản: xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
* Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ, ngày 07/3/2016, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
(Chi tiết có trong hồ sơ đấu giá)
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản