THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN NGHI XUÂN

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên thi hành án do Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân ủy quyền. Cụ thể như sau:
Tài sản bán đấu giá:
* Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
- Tổng diện tích đất: 1098,1m² và tài sản gắn liền là nhà và các công trình phụ trợ.
- Giá khởi điểm: 1.392.086.080 đồng ( Một tỷ, ba trăm chín hai triệu, không trăm tám sáu nghìn, không trăm tám mươi đồng).
- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).
- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ đơn tham gia.
* Tài sản 2: Quyền sử dụng đất.
- Diện tích : 1017m².
- Giá khởi điểm: 225.503.703 đồng ( Hai trăm hai lăm triệu, năm trăm linh ba nghìn, bảy trăm linh ba đồng).
- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ đơn tham gia.
* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 01/4/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và Chi cục Thi hành án huyện Nghi Xuân.
* Địa điểm xem tài sản: xóm 1, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
* Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ, ngày 04/4/2016, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân.
(Chi tiết có trong hồ sơ đấu giá)
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999 hoặc 0913.846585 (Đ/c Long).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
 

Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản