THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá 05 lô lâm sản và phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh ủy quyền, cụ thể như sau:
* Tài sản bán đấu giá: Gỗ các loại và phương tiện vi phạm hành chính
1. Tại Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê: Khối lượng:51,084m3 gỗ các loại; Giá khởi điểm: 214.700.000 đồng; Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.
2. Tại Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn: Khối lượng: 32,641m3 gỗ các loại và phương tiện; Giá khởi điểm: 43.431.000 đồng; Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng.
3. Tại Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang: Khối lượng: 1,53m3 gỗ các loại và phương tiện; Giá khởi điểm: 5.715.000 đồng; Tiền đặt trước: 800.000 đồng.
4. Tại Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ: Khối lượng: 0,82m3 gỗ các loại; Giá khởi điểm: 515.000 đồng; Tiền đặt trước: 70.000 đồng.
5. Tại Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên: Khối lượng: 2,047m3 gỗ các loại; Giá khởi điểm: 1.842.000 đồng; Tiền đặt trước: 200.000 đồng.
(Thông tin chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá)
* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 29/6/2015, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Địa điểm xem tài sản: Tại trụ sở Hạt kiểm lâm các đơn vị nêu trên.
* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 30/6/2015; tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
  Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
  Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
  Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
  Điện thoại: 0393.579.999; Website: http:daugia.hatinh.gov.vn