THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐÔ THỊ VEN SÔNG HỘI

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu A vùng Quy hoạch dân cư đô thị ven Sông Hội, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Tổng số có 34 lô, cụ thể như sau:
TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Bước giá
(đồng)
1 1 229,1 3.300.000.000 400.000.000 100.000.000
2 2 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
3 3 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
4 4 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
5 5 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
6 6 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
7 7 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
8 8 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
9 9 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
10 10 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
11 11 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
12 12 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
13 13 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
14 14 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
15 15 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
16 16 143,5 1.722.000.000 250.000.000 55.000.000
17 17 129,11 1.860.000.000 270.000.000 55.000.000
18 18 132 686.000.000 100.000.000 20.000.000
19 19 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
20 20 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
21 21 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
22 22 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
23 23 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
24 24 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
25 25 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
26 26 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
27 27 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
28 28 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
29 29 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
30 30 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
31 31 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
32 32 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
33 33 143,5 622.000.000 90.000.000 20.000.000
34 34 165,43 860.000.000 120.000.000 20.000.000
      
- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/đơn.
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 18/12/2015, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.
- Phiên bán đấu giá tổ chức: Vào hồi 08 giờ, ngày 20/12/2015, tại Hội trường Liên Cơ UBND huyện Cẩm Xuyên.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, hoặc UBND thị trấn Cẩm Xuyên.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (039) 3579999; hoặc số: 0912.414963 (đ/c: Hạnh).
 Website: http:daugia.hatinh. gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS