Bán đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất vùng quy hoạch dân cư thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Tổng số có 6 lô, cụ thể như sau:
1. Khối 6
Lô số 01             Diện tích: 129,5m2        Giá khởi điểm: 88.060.000 đ
Lô số 02             Diện tích: 110,5m2        Giá khởi điểm: 75.140.000 đ
Lô số 03             Diện tích: 100m2            Giá khởi điểm: 68.000.000 đ
2. Khối 2
Lô số 04             Diện tích: 120m2           Giá khởi điểm: 84.000.000 đ
3. Khối 8
Lô số 05             Diện tích: 127,7m2        Giá khởi điểm: 210.705.000 đ
Lô số 06             Diện tích: 131 m2          Giá khởi điểm: 214.500.000 đ
Tiền đặt trước:
Khu vực Khối 6, khối 2: 10.000.000 đ/Hồ sơ tham gia
Khu vực Khối 8: 31.000.000 đ/Hồ sơ tham gia
Phí tham gia:
Khu vực Khối 6, khối 2: 100.000 đ/đơn tham gia
Khu vực Khối 8: 200.000 đ/Hồ sơ tham gia
Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 22/7/2015 (trong giờ hành chính) Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND thị trấn Phố Châu,  huyện Hương Sơn.
Tổ chức bán đấu giá vào 8 giờ 30 phút ngày 23/7/2015, tại hội trường UBND thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166 - Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.57.9999; hoặc số 0913.846585
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn.