THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ XUÂN LIÊN, HUYỆN NGHI XUÂN

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đất tại Vùng quy hoạch xen dắm đất ở dân cư khu vực Trường mần non cũ, thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân. Tổng số có 19 lô, cụ thể như sau:
- Lô số: 01, 02;      Diện tích: 191,5m2/lô;  Giá khởi điểm: 287.250.000đ/lô
- Lô số: 03;            Diện tích: 155,4m2;      Giá khởi điểm:  335.664.000đ
- Lô số: 04, 05, 06; Diện tích: 156,6m2/lô; Giá khởi điểm: 281.880.000đ/lô
- Lô số: 07;            Diện tích: 155,4m2;      Giá khởi điểm:  372.960.000đ
- Lô số: 08, 09;      Diện tích: 190m2/lô;     Giá khởi điểm: 285.000.000đ/lô
- Lô số: 10;            Diện tích: 198,6m2;      Giá khởi điểm:  476.640.000đ
- Lô số: 11;            Diện tích: 200m2;         Giá khởi điểm:  400.000.000đ
- Lô số: 12;            Diện tích: 193m2;         Giá khởi điểm:  289.500.000đ
- Lô số: 13;            Diện tích: 192,3m2;      Giá khởi điểm:  288.450.000đ
- Lô số: 14;            Diện tích: 191m2;         Giá khởi điểm:  710.520.000đ
- Lô số: 15;            Diện tích: 189 m2;        Giá khởi điểm:  548.100.000đ
- Lô số: 16;            Diện tích: 184,7m2;      Giá khởi điểm:  535.630.000đ
- Lô số: 17;            Diện tích: 182m2;         Giá khởi điểm:  527.800.000đ
- Lô số: 18;            Diện tích: 202m2;         Giá khởi điểm:  436.320.000đ
- Lô số: 19;            Diện tích: 202m2;         Giá khởi điểm:  363.600.000đ
* Tiền đặt trước.
- Mức tiền đặt trước bằng 15% giá khởi điểm của từng lô đất đấu giá (tính tròn số đến triệu đồng).
* Phí tham gia đấu giá:
- Đối với lô đất có giá khởi điểm 500.000.000 đồng trở xuống, phí tham gia đấu giá 200.000đồng/đơn tham gia.
- Đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng, phí tham gia đấu giá 500.000đồng/đơn tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/12/2014, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân.
* Phiên bán đấu giá tổ chức: Vào hồi 08 giờ, ngày 14/12/2014, tại Hội trường UBND xã Xuân Liên.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (039) 3579999; số ĐT: 0913846585 (gặp đ/c: Long)
Website: http://www.hatinh.gov.vn
                          


Tác giả bài viết: VoTheKy