THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ CƯƠNG GIÁN, HUYỆN NGHI XUÂN

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất ở vùng quy hoạch dân cư Bắc Làng Hàn, thôn Song Nam và Vùng quy hoạch chi tiết dân cư xen dắm dân cư thôn Bắc Mới Điểm 2, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Tổng số có 14 lô, cụ thể như sau:
1. Vùng quy hoạch dân cư Bắc Làng Hàn, thôn Song Nam.
- Lô số: 01;                   Diện tích: 240m2;     Giá khởi điểm: 240.000.000đ
- Lô số: 02;                   Diện tích: 200m2;     Giá khởi điểm: 240.000.000đ
- Lô số: 03;                   Diện tích: 235m2;     Giá khởi điểm: 282.000.000đ
2. Vùng quy hoạch chi tiết dân cư thôn Bắc Mới Điểm 2.
- Lô số: 06;                   Diện tích: 210m2;     Giá khởi điểm: 126.000.000đ
- Lô số: 07;                   Diện tích: 207m2;     Giá khởi điểm: 124.200.000đ
- Lô số: 08;                   Diện tích: 210,5m2;   Giá khởi điểm: 126.300.000đ
- Lô số: 09;                   Diện tích: 217,4m2;   Giá khởi điểm: 130.440.000đ
- Lô số: 10;                   Diện tích: 288,5m2;   Giá khởi điểm: 288.500.000đ
- Lô số: 12;                   Diện tích: 225m2;      Giá khởi điểm: 225.000.000đ
- Lô số: 13;                   Diện tích: 292,5m2;   Giá khởi điểm: 292.500.000đ
- Lô số: 14;                   Diện tích: 208,8m2;   Giá khởi điểm:   79.334.000đ
- Lô số: 15, 16;             Diện tích: 225m2/lô;  Giá khởi điểm: 112.500.000đ/lô
- Lô số: 17;                   Diện tích: 237,9m2;    Giá khởi điểm: 171.288.000đ
* Tiền đặt trước.
- Mức tiền đặt trước bằng 15% giá khởi điểm của từng lô đất đấu giá (tính tròn số đến triệu đồng).
* Phí tham gia đấu giá.
- Đối với lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống, phí tham gia đấu giá 100.000đồng/đơn tham gia.
- Đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng, phí tham gia đấu giá 200.000đồng/đơn tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/12/2014, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.
* Phiên bán đấu giá tổ chức: Vào hồi 14 giờ, ngày 14/12/2014, tại Hội trường UBND xã Cương Gián.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (039) 3579999; số ĐT: 0913846585 (gặp đ/c: Long)
Website: http://www.hatinh.gov.vn
                          

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản