THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ KỲ CHÂU LÂN2

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất ở vùng quy hoạch phân lô khu II dọc đường Nguyễn Thị Bích Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh. Tổng số có 22 lô, cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I Khu II, tuyến 1
1 2A 375 1.407.600.000 43.000.000 280.000.000
2  6, 8 200 625.600.000 19.000.000 125.000.000
3 66, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 200 554.800.000 17.000.000 110.000.000
II Khu II, tuyến 2
4 5 418 666.120.000 20.000.000 130.000.000
5  75, 77, 79, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99. 200 240.400.000 8.000.000 48.000.000
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia:
+ Đối với những lô có giá khởi điểm dưới 500 triệu: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
        + Đối với những lô có giá khởi điểm trên 500 triệu: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/3/2018, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh.
* Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh trực tiếp thu đơn của khách hàng vào ngày 12/3/2018, trong giờ hành chính tại UBND xã Kỳ Châu.
        * Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Tại Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào 8 giờ 30 phút ngày 14/3/2018, tại Hội trường UBND xã Kỳ Châu.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999, hoặc số 0986.004.075 (Anh Kỳ).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I Khu II, tuyến 1
1 2A 375 1.407.600.000 43.000.000 280.000.000
2  6, 8 200 625.600.000 19.000.000 125.000.000
3 66, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 200 554.800.000 17.000.000 110.000.000
II Khu II, tuyến 2
4 5 418 666.120.000 20.000.000 130.000.000
5  75, 77, 79, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99. 200 240.400.000 8.000.000 48.000.000
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia:
+ Đối với những lô có giá khởi điểm dưới 500 triệu: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
        + Đối với những lô có giá khởi điểm trên 500 triệu: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/3/2018, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh.
* Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh trực tiếp thu đơn của khách hàng vào ngày 12/3/2018, trong giờ hành chính tại UBND xã Kỳ Châu.
        * Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Tại Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào 8 giờ 30 phút ngày 14/3/2018, tại Hội trường UBND xã Kỳ Châu.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999, hoặc số 0986.004.075 (Anh Kỳ).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá